‘God is aan het werk’

..het suizen van een zacht briesje.
Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de grot staan. (Uit 1 Kon. 19:11-13)

We dienen een liefdevolle God en Vader die het ons niet verplicht om werk voor Hem te doen. Net zoals bij Elia openbaart Hij zichzelf in de stilte en niet in een groot vuur of een aardbeving. Hij staat ons toe om, onder Zijn leiding, onze eigen keuzes te maken, gedreven door onze liefde voor Hem.

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.   U kunt hem hier ook downloaden als PDF

Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

(Matt 7: 24)

Op het internet zijn veel nare filmpjes te vinden van huizen die omver geblazen worden door een grote storm of meegesleurd worden door een grote modderstroom. Je voelt mee met de eigenaar die soms…

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.   U kunt hem hier ook downloaden als PDF

Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm.

Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? (Marcus 4:40)

De discipelen hebben al veel meegemaakt met Jezus en gezien dat Hij wonderen kan doen. Maar als ze die avond in de boot stappen….

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.   U kunt hem hier ook downloaden als PDF