Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons.
Psalm 68:20

Bij Stichting Hand beginnen we de dag om 8 uur ’s ochtends met gebed en een korte bijbel overdenking. Dat maakt ons elke dag weer bewust waarom en door Wie we dit werk kunnen doen…

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.  
U kunt hem hier ook downloaden als PDF.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.
(Psalm 100:5)

We zijn dankbaar voor alles wat God in 2022 voor ons gedaan heeft. We konden zendelingen helpen met auto’s, computers, kleding, voedsel en nog zo veel meer…

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.  
U kunt hem hier ook downloaden als PDF.

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land.
(Jesaja 44:3)

Na een lange droge zomer weten we allemaal wat het betekent als er minder water is. Schepen kunnen minder goederen vervoeren door laag water en groene grasvelden worden bruin. Ook de wereld snakt naar het geestelijke water waarover in Jesaja wordt gesproken. Gods Geest waardoor mensen en situaties weer kunnen opbloeien…

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.  
U kunt hem hier ook downloaden als PDF.

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
(Mattheüs 5:16 NBV21)

Het is weer bijna kerstfeest en in de avond wordt het ook weer en snel donker. In onze garage staat het licht aan om goed te kunnen werken aan de auto’s voor de zendelingen. God roept ons op om een licht te zijn in deze wereld met als doel dat God hierdoor de eer krijgt die Hij verdient…

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.  
U kunt hem hier ook downloaden als PDF.

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. (Spreuken 3:5-6)

Is alles goed? Een gebruikelijke manier om vrienden die je een tijd niet gezien hebt te begroeten in Nederland. Ik reageer vaak met “Alles is wel heel erg veel, maar het meeste is wel goed”, iets wat mensen eigenlijk niet verwachten. Toch roept Salomo ons in Spreuken op om “aan Hem te denken bij alles wat je doet”.  Niet zomaar een beetje, of zo maar een keer, maar bij alles. Het resultaat is dan…

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.  
U kunt hem hier ook downloaden als PDF

JESUS is the answer for the world today

Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem
(Psalm 37:4-5a)

Heeft u het als kind ook gezongen? “Zoekt eerst het Koninkrijk van God”… “en al het andere krijgt u bovendien ….”.   Nee, dit is geen formule voor succes, maar een oproep om onze focus op God en zijn Koninkrijk te richten. Hoe makkelijk is het om ons op andere dingen te richten. Zekerheden. Een vaste baan, gezondheid, je dagelijks werk. We hebben afgelopen maart gezien hoe vluchtig dingen kunnen zijn die we als vast beschouwden. Van de ene dag op de andere….

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.  
U kunt hem hier ook downloaden als PDF

‘SAMEN in de naam van Jezus’

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. (1 Kor 12:12)

Bij God gaan dingen andersom. Hij roept ons op om samen te werken
terwijl de wereld om ons heen steeds meer de nadruk legt op alles zelf
doen. Samenwerken in de kerk als Lichaam van Christus. Samenwerken
als zendings organisaties wereldwijd en in Nederland. Samenwerken als
team bij Stichting Hand. Ieder met zijn eigen gaven en mogelijkheden om
bij te dragen aan Gods Koninkrijk.

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.   U kunt hem hier ook downloaden als PDF

‘God is aan het werk’

..het suizen van een zacht briesje.
Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de grot staan. (Uit 1 Kon. 19:11-13)

We dienen een liefdevolle God en Vader die het ons niet verplicht om werk voor Hem te doen. Net zoals bij Elia openbaart Hij zichzelf in de stilte en niet in een groot vuur of een aardbeving. Hij staat ons toe om, onder Zijn leiding, onze eigen keuzes te maken, gedreven door onze liefde voor Hem.

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.   U kunt hem hier ook downloaden als PDF

Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

(Matt 7: 24)

Op het internet zijn veel nare filmpjes te vinden van huizen die omver geblazen worden door een grote storm of meegesleurd worden door een grote modderstroom. Je voelt mee met de eigenaar die soms…

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.   U kunt hem hier ook downloaden als PDF

Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm.

Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? (Marcus 4:40)

De discipelen hebben al veel meegemaakt met Jezus en gezien dat Hij wonderen kan doen. Maar als ze die avond in de boot stappen….

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.   U kunt hem hier ook downloaden als PDF