We dienen zendingsorganisaties en hun werkers. Als u actief bent in de zending en op zoek naar technische ondersteuning op het gebied van auto’s en computers of heeft u kleding nodig voor uw gezin of de mensen waarmee u werkt, dan willen we u graag helpen. Op die manier kan u de technische of praktische details aan ons over laten, en kunt u zich weer richten op uw zendingswerk.

Recent hebben we een laptop opgestuurd naar België.  Die laptop wordt gebruikt om jongeren te bereiken met het Evangelie. Hier is het hele verzoek: Beste Stichting Hand, Mijn naam is Kevin, samen met mijn vrouw Jennifer ben ik sinds de zomer van 2...
Kan je de laptop van mijn kennis repareren? De laptop is stuk. Ze werkt in de zending, uitgezonden door onze kerk. Vandaag is het dinsdag, wanneer moet het klaar zijn? Ze vertrekt deze vrijdag weer naar Afrika. Denk je dat dit lukt? De laptop...
We kregen het verzoek van Oosteuropa zending voor computers voor hun eigen kantoor in Nederland. We hadden net een set computers van een school gekregen die goed paste bij wat ze zochten.Natuurlijk kregen ze ook de schermen, toetsenborden, muizen ...
Bij Stichting Hand dienen we Gods Koninkrijk met praktisch werk. Dat we dit doen met auto’s, computers en kleding is bij veel mensen bekend. Maar we doen nog veel meer: De schatkist is een Evangelische kleuter- en basisschool in Brussel die in 2...
We zijn naar Jeugd met een Opdracht in Amsterdam geweest om een presentatie te geven over de nieuwe Europese privacy wetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop computer systemen georganiseerd moeten worden en hierbij willen we hen gra...