Dit is His Story, Gods verhaal waarin we door de jaren heen hebben mogen ervaren dat wij afhankelijk mogen zijn van zijn leiding om Zijn werk te doen.

Geschiedenis

Velen hebben een opdracht van de Heer gekregen om voltijd het evangelie bekend te maken. Sommigen zijn predikers, anderen doen jeugdwerk en weer anderen verspreiden lectuur om het evangelie van onze Heer Jezus Christus uit te dragen. Maar vaak hebben ze niet de tijd, bekwaamheid en de faciliteiten om hun auto, computer, notebook computer te
repareren, of om kleding te repareren en te verspreiden. Deze taken houden ook in, dat er materialen gekocht moeten worden en contracten en andere documenten worden
geregeld.

Velen hebben een opdracht van de Heer gekregen om voltijd het evangelie bekend te maken. Sommigen zijn predikers, anderen doen jeugdwerk en weer anderen verspreiden lectuur om het evangelie van onze Heer Jezus Christus uit te dragen. Maar vaak hebben ze niet de tijd, bekwaamheid en de faciliteiten om hun auto, computer of notebook computer te repareren, of om kleding te repareren en te verspreiden. Deze taken houden ook in dat er materialen gekocht moeten worden en contracten en andere documenten worden geregeld.

De Heer heeft Stichting Hand de bediening gegeven voor het dienen van hen, die het Woord verspreiden. Wij zijn de goederendistributeur van Zijn leger en we werken eraan om de frontlinie te voorzien van goederen zoals in Handelingen 6:1-4 wordt geïllustreerd:

En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen. Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die [goede] getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.

De Heer gebruikt “Stichting Hand” om hen te ondersteunen die het Woord prediken.

We helpen bij :

 • technische problemen
 • leenauto’s
 • bij verschepingen
 • met kleding en computers

Eigenlijk met alles wat zendelingen nodig hebben om effectief te kunnen werken voor God. De zendeling betaalt voor alle materiaalkosten die gemaakt worden en voor de verscheping. De zendeling behoeft niet te betalen voor de service of dienst die wij verlenen aan hem/haar.

Wat wij geloven:

Hier is een samenvatting van wat wij geloven:

 • In de Goddelijke inspiratie van de Bijbel en Zijn uiteindelijke autoriteit in het geloof en het leven van christenen.
 • In een God, die zich openbaart in Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • In de Goddelijkheid van Christus, Zijn maagdelijke geboorte, opofferende dood en opstanding en de verwachting van Zijn persoonlijke wederkomst
 • Dat de mens zondig is en geestelijk dood vanwege zijn natuur en dat hij wedergeboren moet worden om eeuwig leven te krijgen.
 • Dat de Heer Jezus Christus stierf voor onze zonden en dat we verlost zijn door Zijn vergoten bloed, als men daarin gelooft.
 • Dat de Heilige Geest een Goddelijke Persoon is die woont in alle gelovigen.
 • De Lichamelijk opstanding der doden, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen, de eeuwige zegen voor de verlosten en de eeuwige straf voor degenen die verloren gaan.

 

Wie voorzien er in ons onderhoud?

Stichting Hand staat niet in verband met enige kerk, denominatie, groep of bestuur van een zendingsorganisatie en kan daarom iedere zendeling dienen die, naar wij vertrouwen, het ware Woord van God verkondigt.
Ons werk geschiedt in GELOOF wat betekent dat wij geen toelage ontvangen van welke organisatie dan ook, maar zijn alleen afhankelijk van de Heer om te voorzien in onze noden zoals Gods mensen geleid worden om te bidden en te geven.

Giften kunnen overgemaakt worden aan:
Stichting Hand te Strijen.
Onze adres en rekening gegevens staan vermeld op de contact pagina.

Op dit moment zijn wij geen ANBI instelling en is giften aftrekbaarheid niet mogelijk.

Organisaties die we door de jaren heen mochten helpen:

A
 • Africa Inland Mission
 • African Foundation
 • Afrika Zending
 • Agapè
 • Ambassadors Fellowship
 • Assemblies of God
B
 • Baptist Mid-Missions
 • Belgische Evangelische Zending
 • Betheljada (Suriname)
 • Billy Graham Evangelistic Association
 • Black Forest Academy
 • Brazilië Zending
C
 • Campus Crusade (Netherland)
 • Christian Missionary Alliance
 • Christian Service Centers
 • Church of God World Missions
 • Church of the Nazarene
 • Conservative Baptist Foreign Mission
D
 • De Brug Brazilie zending
 • De Reddingboot
 • De Schuilplaats (Paramaribo)
 • De Barmhartige Samaritaan
 • Diguna (Germany)
 • Dorcas Hulp
 • Dorothea Mission (South Africa)
E
 • Europese Evangelishe Zending
 • European Bible Institute
 • Ev. centrum “De Hoop”
 • Evangelical Union of South America
 • Evangelische Toerusting Afrika
 • Evangelische Zendings Alliantie
 • Evangelische Omroep
F
 • Faith Revival Center (Aruba)
 • Faith School Christ Ambassadores (Lagos)
 • Far East Broadcasting company
 • Filadelfia Zending
 • Friends of Israel
G
 • Global Outreach
 • Gospel Missionary Union
 • Gospel Recordings
 • Grace Baptist Mission of Great Britain
 • Greater Europe Mission
H
 • Hart voor Haïti
 • Harvest International Ministries
 • Health 2000 (Tema, Ghana)
 • Helimission
I-J
 • In de Ruimte
 • International School Yemen
 • Interserve
 • Jong & Vrij
 • Joni and Friends (Brussels)
K-L
 • Kinderhuis Samuel
 • Kinderkaravaan Nederland
 • Klankbeeldstudio Uitzicht
 • Leprosy Mission
M
 • Maranatha Boot Zending
 • Mennonite Mission (Jos, Nigeria)
 • Mercy Ships
 • Middle East Media
 • Mision Espana
 • Mission Aviation Fellowship
N
 • Near East Ministry
 • New Tribes Mission
 • North Africa Mission
O
 • Oosteuropa Zending
 • Oosteuropa Projekt
 • Open Air Campaigners
 • Open Doors
 • Operation Mobilisation
 • Overseas Missionary Fellowship
P-R
 • Pilgrim Bookshops
 • Radio FEBC Nederland
 • Re-Use
 • Reach the peolple ministries
 • Red Sea Mission Team
S
 • Salvation Army (Nederland)
 • Shalom House
 • Slavic Gospel Association
 • Stichting Ondersteuning Albanie
 • Stichting Perspectief (Hong Kong)
 • Sudan Interior Mission
 • Swiss Missionary Fellowship
T-V
 • TEAR Fund
 • Teen Challenge Nederland
 • TEMA
 • Trans World Radio
 • United Bible Society
 • Victory Outreach
 • Vorming + Aktie
W
 • Wereld-Wijde Zending
 • World Vision
 • World Relief
 • World Evangelical Fellowship
 • Worldwide European Fellowship
 • Worldwide Evangelization for Christ
 • Wycliffe Bible Translators / S.I.L
Y-Z
 • Youth With A Mission
 • Youth For Christ
 • Zending Brazilië voor Christus
 • Zending en Gemeente
 • Zendingwerk Bolivia
 • ZOA Vluchtelingenzorg