Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven uit naar mensen die geïnformeerd willen worden over ons werk. Hieronder staan de laatste nieuwsbrieven.

‘God is aan het werk’ ..het suizen van een zacht briesje. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de grot staan. (Uit 1 Kon. 19:11-13) We dienen een liefdevolle God en Vader die het ons niet...
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. (Matt 7: 24) Op het internet zijn veel nare filmpjes te vinden van huizen die omver geblazen worden door ...
Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? (Marcus 4:40) De discipelen hebben al veel meegemaakt met Jezus en gezien dat Hij wonderen kan doen. Maar als ze die avond in d...

Gebed voor het team van Stichting Hand

Gebed is belangrijk. Wilt u a.u.b. bidden: Voor de gezondheid van teamleden, bestuursleden en hun echtgenoten. Voor belangrijke keuzes die steeds weer gemaakt moeten worden als er veel werk is omdat veel mensen om hulp vragen en we niet genoeg tijd hebben om iedereen te helpen. We zijn op zoek naar diverse personen om ons […]