Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven uit naar mensen die geïnformeerd willen worden over ons werk. Hieronder staan de laatste nieuwsbrieven.

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. (Spreuken 3:5-6) Is alles goed? Een gebruikelijke manier om vrienden die je een tijd niet gezien hebt te begroet...
JESUS is the answer for the world today Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem (Psalm 37:4-5a) Heeft u het als kind ook gezongen? “Zoekt eerst het Koninkrijk ...
‘SAMEN in de naam van Jezus’ Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. (1 Kor 12:12) Bij God gaan dingen andersom. Hij roe...
‘God is aan het werk’ ..het suizen van een zacht briesje. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de grot staan. (Uit 1 Kon. 19:11-13) We dienen een liefdevolle God en Vader die het ons niet...
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. (Matt 7: 24) Op het internet zijn veel nare filmpjes te vinden van huizen die omver geblazen worden door ...
Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? (Marcus 4:40) De discipelen hebben al veel meegemaakt met Jezus en gezien dat Hij wonderen kan doen. Maar als ze die avond in d...