Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

(Matt 7: 24)

Op het internet zijn veel nare filmpjes te vinden van huizen die omver geblazen worden door een grote storm of meegesleurd worden door een grote modderstroom. Je voelt mee met de eigenaar die soms…

Hieronder staat de hele nieuwsbrief.   U kunt hem hier ook downloaden als PDF

..er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in.Marcus 1:11-12 Een van de meest spectaculaire gebeurtenissen in de geschiedenis. God zelf verklaart hoorb...
Geprezen zij de Heer, dag aan dag,deze God draagt ons en redt ons.Psalm 68:20 Bij Stichting Hand beginnen we de dag om 8 uur ’s ochtends met gebed en een korte bijbel overdenking. Dat maakt ons elke dag weer bewust waarom en door Wie we dit we...
Want de HEERE is goed,Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,Zijn trouw van generatie op generatie.(Psalm 100:5) We zijn dankbaar voor alles wat God in 2022 voor ons gedaan heeft. We konden zendelingen helpen met auto’s, computers, kleding, voed...
Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land.(Jesaja 44:3) Na een lange droge zomer weten we allemaal wat het betekent als er minder water is. Schepen kunnen minder goederen vervoeren door laag water en groene gra...
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.(Mattheüs 5:16 NBV21) Het is weer bijna kerstfeest en in de avond wordt het ook weer en snel donker. In onze g...
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. (Spreuken 3:5-6) Is alles goed? Een gebruikelijke manier om vrienden die je een tijd niet gezien hebt te begroet...
JESUS is the answer for the world today Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem (Psalm 37:4-5a) Heeft u het als kind ook gezongen? “Zoekt eerst het Koninkrijk ...
‘SAMEN in de naam van Jezus’ Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. (1 Kor 12:12) Bij God gaan dingen andersom. Hij roe...
‘God is aan het werk’ ..het suizen van een zacht briesje. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de grot staan. (Uit 1 Kon. 19:11-13) We dienen een liefdevolle God en Vader die het ons niet...
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. (Matt 7: 24) Op het internet zijn veel nare filmpjes te vinden van huizen die omver geblazen worden door ...