Welkom

Wij dienen zending met praktische en technische hulp. Vanuit Strijen ondersteunen we zendingsorganisaties en hun werkers over de hele wereld. Om God’s Koninkrijk te dienen en Zijn werkers te ondersteunen waardoor zij zich nog meer kunnen richten op de verkondiging van het Evangelie. Dit doen we door een groot aantal auto’s uit te lenen, computers klaar te maken en uit te delen, kleding te sorteren en weg te geven en nog veel meer.

Switch To English
Switch To English

We nodigen iedereen die het nog niet gezien heeft uit om vooral te komen kijken in Strijen en te zien hoe God door de jaren heen getrouw is geweest. Door Zijn hulp is dit uitgegroeid tot een organisatie die velen tot zegen mag zijn.