Na een aantal weken verzorgd te zijn in Parkhuis in Dordrecht is Oma afgelopen dinsdag, 15 mei, in verzorgingshuis de Hoge Weide in Strijen komen wonen. We zijn blij en dankbaar dat ze nu in Strijen woont, dat maakt het voor iedereen makkelijker om op bezoek te gaan bij Oma. Ze heeft daar een eigen (slaap)kamer en woont er in een kleinschalige woonvorm met 7 andere bewoners. Inmiddels hebben we haar eigen stoel en wat andere spulletjes en foto’s daarheen gebracht, zodat dat vertrouwd is voor haar. We hopen en bidden dat ze zich daar snel thuis zal voelen.

Bezoek is mogelijk, liefst niet voor 10:00 ‘s ochtends en niet tijdens etenstijden. Heb er erg in dat Oma niet goed ziet en veel nieuwe mensen om zich heen heeft, dus als je op bezoek gaat zorg dan dat je goed hardop verteld wie je bent! Anders denkt ze wellicht dat je van de verpleging daar bent. Ze herkent mensen namelijk vaak aan de stem, maar als ze je minder vaak hoort en veel nieuwe mensen hoort is dat moeilijker.

Mw. E. Snell-Netzley
Hoge Weide
Unit 144
Grote Weel 1
3291 DA Strijen

Ook een grote DANK JE WEL aan een ieder die meegeholpen heeft om Oma zo lang thuis te kunnen houden. Daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor!!