Na een lang ziekbed bereikte ons het droevige bericht dat Cor van der Kooi overleden is. Cor was een gewaardeerde vriend en hielp voor zijn ziekte actief op de computer afdeling. De dankdienst voor het leven van Cor vindt plaats op vrijdag 4 januari. Hieronder zijn de details te vinden op de kaart. (Kaart aangepast om privacy redenen)