Zending dienen wereldwijd

Auto’s voor zendelingen op verlof

auto's voor zendelingen op verlof
Op dit moment zijn er ongeveer 20 auto’s die we uitlenen aan zendelingen op verlof. Zendelingen vragen een auto aan en is die beschikbaar dan kan die voor maximaal een half jaar gebruikt worden. Komt de auto terug dan zorgt onze eigen
garage ervoor dat hij 2 dagen later alweer nagekeken en schoongemaakt klaar staat voor de volgende zendeling. Op die manier zijn de auto’s vrijwel volcontinu in gebruik

Het uitlenen van auto’s verloopt via onze website www.formissions.nl. Op www.Formissions.nl treft u eerst de vragenlijst met ‘veelgestelde vragen’ aan, waarna u kunt doorklikken naar het auto-uitleenformulier. Klik op de link hieronder om naar Formissions te gaan:

Vragenlijst auto-uitleen op www.formissions.nl