Zending dienen wereldwijd

Wie voorzien er in ons onderhoud?

heerlijke maaltijden
Stichting Hand staat niet in verband met enige kerk, denominatie, groep of bestuur van een zendingsorganisatie en kan daarom iedere zendeling dienen die, naar wij vertrouwen, het ware Woord van God verkondigt.
Ons werk geschiedt in GELOOF wat betekent dat wij geen toelage ontvangen van welke organisatie dan ook, maar zijn alleen afhankelijk van de Heer om te voorzien in onze noden zoals Gods mensen geleid worden om te bidden en te geven.

Giften kunnen overgemaakt worden aan:
Stichting Hand te Strijen.
Onze adres en rekening gegevens staan vermeld op de contact pagina. U kunt hier klikken om daar direct naar toe te gaan.

Op dit moment zijn wij geen ANBI instelling en is giften aftrekbaarheid niet mogelijk.