Zending dienen wereldwijd

Wat wij geloven:

Holy Bible, Old and New Testament
Hieronder vindt u een samenvatting van wat wij geloven:

  • In de Goddelijke inspiratie van de Bijbel en Zijn uiteindelijke autoriteit in het geloof en het leven van christenen.
  • In een God, die zich openbaart in Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • In de Goddelijkheid van Christus, Zijn maagdelijke geboorte, opofferende dood en opstanding en de verwachting van Zijn persoonlijke wederkomst
  • Dat de mens zondig is en geestelijk dood vanwege zijn natuur en dat hij wedergeboren moet worden om eeuwig leven te krijgen.
  • Dat de Heer Jezus Christus stierf voor onze zonden en dat we verlost zijn door Zijn vergoten bloed, als men daarin gelooft.
  • Dat de Heilige Geest een Goddelijke Persoon is die woont in alle gelovigen.
  • De Lichamelijk opstanding der doden, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen, de eeuwige zegen voor de verlosten en de eeuwige straf voor degenen die verloren gaan.