Zending dienen wereldwijd

Reacties (opmerkingen plaatsen kan onderaan deze pagina)

Nieuws over Sandy

sandy600x500_6447Sandy, is na een lang ziekbed op donderdag avond 13 juli overleden. We zijn dankbaar voor haar leven en haar inzet voor Gods koninkrijk en getroost door de wetenschap dat ze nu geen pijn meer heeft.

Details zijn hieronder te lezen en op onze Engelstalige site is nog veel meer informatie te vinden.

Informatie dankdienst donderdag 20 juli

Hier is een link naar de rouwkaart mocht u die (nog) niet via de post ontvangen hebben.


Overlijden Sandy

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

Sandy went to be with her Lord and Master yesterday evening (13/7).

She had been in a lot of pain and we had asked the Lord to heal her or to take her home to Himself. We are thankful for the doctor and the nurses who have ministered to her so that she could be pain free and come to rest. A short time after the treatment she departed to a place of eternal peace and joy in the presence of our Father in Heaven.

The funeral will be held in Strijen, Thurday the 20th 14:00h.

More information soon.


Ons resten geloof, hoop en liefde (1 Cor 13:13)

Het is een spannende tijd voor Randy en mij (Steve) op dit moment. Sandy heeft veel van mijn tijd nodig omdat haar lichaam zwakker wordt. Als je niet meer kunt eten, dan honger je langzaam uit. Het betekent dat Randy of ik er altijd moeten zijn om te zorgen voor twee dierbare dames (Sandy en Oma). Mensen om mij heen zijn verbaasd dat Sandy nog leeft. Ik vertel hen dan dat komt door de geweldige liefde die wij voor elkaar hebben na 52+ jaren huwelijk.


Overvloedig in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15:13

Ik heb eindelijk een telefoontje gehad van de dokter uit het ziekenhuis. Ze heeft mij verteld dat het ziekenhuis geen nieuwe scan wil maken omdat de tumoren al teveel gegroeid zijn en het zou zonde van de tijd zijn. U kunt zich voorstellen dat dit erg ontmoedigend was en niet waar we voor gebeden hebben, maar we gaan door. Sinds dit gesprek met het ziekenhuis heeft mijn familie me veel geholpen en daar ben ik erg dankbaar voor. Ik heb goede dagen waarop ik naar buiten zou willen en de uitgebloeide narcissen uit de tuin zou willen halen. Maar dat heb ik niet gedaan, ik bid dat de Heer iemand stuurt die bereid is om dat te doen. Ik ben heel erg dankbaar voor alle mooie kaarten, bloemen, bezoekjes en speciaal voor de gebeden en de giften. Na heel veel zoeken op het internet heeft onze dochter Miriam een site gevonden die zegt dat hoge doses vitamines, speciaal vitamine C, zou kunnen helpen, daarvan zou de tumor kleiner kunnen worden. Ik gebruik nu twee weken de vitamine. Ik kan niet zeggen dat ik me beter of slechter voel, maar ik realiseer me dat ALLEEN de HEER me kan genezen. Ik wil u bedanken voor uw voortdurend gebed, dat helpt mij in mijn avontuur waar ik nu doorga. God zegene u.

Dit weekend is het Pasen, en met de kanker en verschillende gradaties in pijn, realiseer ik me hoeveel onze Heer en Heiland heeft geleden voordat Hij stierf en is opgestaan. Mijn hart is vol dank voor alles wat de Heer voor ons gedaan heeft. Laten we deze Pasen allemaal tijd nemen om de Heer te danken voor Zijn zegeningen.


Wachten op het telefoontje

2 Korinthe 4:16-18
16Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 17Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Op vrijdag 17 maart zijn Steve, Miriam (onze oudste dochter) en ik (Sandy) naar de Daniël den Hoedt kliniek geweest. We hadden daar een afspraak gemaakt omdat ik het idee had dat de tumor in mijn buik groeit. We hadden een afspraak bij dezelfde dokter, maar tot onze verbazing was haar houding vriendelijker en ze was bereid om te luisteren naar onze vragen en gedachten. Na het onderzoek (dat ze nog niet eerder gedaan had), vertelde ze ons dat de tumor niet alleen gegroeid was, maar dat het er op lijkt dat er nu meerdere tumoren zijn in de buik. De meest dringende vraag voor ons was, kan ik opnieuw een CT scan krijgen. Haar antwoord was dat dit niet noodzakelijk was omdat er verder niets gedaan kon worden. We hebben haar zeer dringend erom gevraagd totdat ze uiteindelijk akkoord ging om met de chirurg te praten die deze soort tumoren opereert. Haar grootste zorg voor niet opnieuw een scan was dat de contrast vloeistof die gebruikt wordt voor de scan mijn nieren meer kan beschadigen. Maar aan de andere kant, als er niets gedaan wordt en de tumoren blijven groeien, dan kan ik niet meer eten omdat er geen ruimte meer is en dan zal ik daaraan sterven. Dus nu wachten we op het telefoontje van de dokter, zij heeft beloofd om ons deze week te bellen nadat ze met de chirurg gesproken heeft. Wilt u voor mij en mijn gezin blijven bidden, als we naar Jezus blijven kijken voor Zijn perfecte wil in mijn leven.


Dansen op de tafel

Hartelijke groeten van Sandy. Het lijkt bijna onmogelijk dat we al weer aan het einde van de eerste maand van het nieuwe jaar zijn. We zijn werkelijk gezegend om te mogen leven in deze tijd en de Heer te dienen waar we zijn. Ons gebed is dat we allen dit jaar veel mogelijkheid zullen hebben om het Evangelie te delen.

Als u facebook heeft, dan heeft u kunnen zien dat ik op de tafel hebt gedanst toen we met ons gezin voor Kerst samen waren, om te vieren dat de Heer mij tot nu toe in leven heeft gehouden. Ik ben elke dag opnieuw gezegend en dank de Heer voor een nieuwe dag. Ik doe nog steeds de dagelijkse dingen bij de Stichting, maar ik moet toegeven dat ik wel snel moe ben. Wilt u voor mij blijven bidden. Wilt u ook bidden voor Cor (een teamlid) en Elly (de vrouw van een teamlid) die beiden ook kanker hebben. Geen van ons weet wat elke dag ons brengt, maar we mogen weten Wie alle dingen onder controle heeft en elke dag vertrouwen we de Heer voor Zijn kracht en wijsheid.


Preken aan boord

Sinds de laatste update zijn er veel dingen gebeurd. Op 17 September hebben we het 50-jarig bestaan van Stichting Hand mogen vieren. Ik was heel blij dat de Heer gezorgd heeft dat ik dit mee kon vieren. Het was een zegen om met zendelingen te praten, vroegere teamwerkers en mensen die ons steunen. Velen hebben met mij gedeeld hoe ze geholpen, bemoedigd en gezegend zijn door ons team. Het bracht tranen in mijn ogen toen ik me realiseerde, ja als team worden we gebruikt door de Heer om het Evangelie verder te verspreiden. Wilt u alstublieft met ons bidden dat we mogen doorgaan in Zijn dienst.

Een paar dagen na de deze dag begonnen Steve en ik aan een ‘droom vakantie’. Gebedspartners hadden ons een cadeau gegeven in de vorm van een cruise. Vanuit Venetië naar Albanië en naar verschillende havens in Griekenland en naar Napels en Rome. Dit was voor het eerst dat we op vakantie waren zonder dat we hoefden te werken. We voelden ons allebei gezegend toen we in Corinthe op de marktplaats stonden waar Paulus gepredikt heeft. De cruise gaf ons een glimp in een heel andere wereld. In ons huwelijk hebben we altijd sober geleefd en tijdens deze cruise zagen we een overvloed aan alles; voedsel, een hut met eigen douche en toilet, 2 zwembaden. We hebben echt ervan genoten om deze dagen zo verwend te worden. Steve heeft zelfs de mogelijkheid gehad om te preken aan boord de eerste zondag van de cruise. Er was een inter-denominale dienst en de leiding lag eigenlijk bij de mensen zelf. We begonnen te praten met een mevrouw die naast ons zat. Niemand ging staan om de leiding te nemen. Opeens wees de mevrouw naar Steve en zei: ‘Neemt u de leiding maar’. Dus Steve heeft een ontroerende dienst mogen leiden voor ongeveer 20 mensen. Hij heeft iets mogen delen over het Onze Vader. Na de dienst hebben verschillende mensen met hem gesproken en gezegd dat zij bemoedigd waren door zijn woorden. We prijzen de Heer voor elke gelegenheid die Hij ons geeft.

Wat betreft mijn gezondheid, ik ben er nog steeds en prijs de Heer voor elke dag die Hij mij geeft. Het is nu twee maanden geleden dat de dokter mij vertelde dat ik ga sterven en dat er niets meer aan te doen is. Maar het lijkt dat God een ander plan heeft, want ik ben er nog. Ik moet toegeven dat ik het wel lastig vond om na de vakantie weer aan het werk te gaan. Ik heb iets aan gewicht toegenomen tijdens de cruise en dat is goed. Nu moet ik voldoende blijven eten om op gewicht te blijven. Ik voel me wel goed, behalve de rugpijn van een val in januari van dit jaar. Dag na dag realiseer ik me dat we allemaal het geschenk van een nieuwe dag hebben om Hem te dienen. Wat een voorrecht om te volgen en Hem te dienen.

Wilt u a.u.b. voor mij blijven bidden dat ik zal willen en kunnen doen wat de Heer voor mij weggelegd heeft in de dagen die ik nog heb om Hem te dienen. Dank u wel! Uw bemoedigingen zijn een zegen voor Steve en mij. God zegen toegewenst!


Mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God

Psalm 18:2 O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.

Op donderdag 8 september ben ik terug geweest naar de Daniel den Hoedt kliniek in Rotterdam. Dit was voor een routine checkup, bloedprikken en dan later in de middag een afspraak met de dokter. Ze vroeg hoe het met me ging en ik vertelde dat ik na veel zoeken op het internet en VEEL gebed, mijn eetgewoonten compleet had omgegooid. Ik eet nu lactose vrij, gluten vrij, geen rood vlees en geen suiker. In mijn naïviteit dacht ik dacht ze blij zou zijn dat ik mijn best doe om zo goed mogelijk te eten, maar haar commentaar was, ‘doe maar waar u zich goed bij voelt’. Ze gelooft in wat ze heeft geleerd als medicus. Ze vertelde me dat mijn HB gezakt was naar 6.9 maar dat was oké. Ik vind het te laag omdat het in december 7.8 was. Voor we weggingen had Steve nog een geweldige mogelijkheid om het Evangelie te delen met haar, maar opnieuw was haar commentaar ‘doe maar waar u zich goed bij voelt’. In mijn hart ben ik verdrietig hierover dat deze vrouw, die zo geleerd is niet open staat voor wat de Heer heeft gedaan voor een ieder van ons.

Dank u wel voor alle e-mails, kaarten en brieven en cadeautjes. Maar het belangrijkste, dank u voor uw gebed. Ik denk dat ik 2% doe van wat nodig is om mijn gezondheid te verbeteren en de Heer 98%. Ik weet niet wat de toekomst mij brengt, maar eigenlijk weten we dat allemaal niet. Ik moet toegeven dat ik het moeilijk vind om zoveel tijd aan mijzelf te besteden, waar ik liever anderen zou dienen, maar mijn familie vertelt me dat ik nu daarvoor de tijd moet nemen.

Ik zou graag een ieder van u schrijven of bellen, maar dat is helaas niet mogelijk. Nogmaals dank voor uw gebeden, die zijn vooral nu een belangrijk deel van mijn leven. Gods zegen toegewenst.

Sandy


Het enigste wat ons nog rest is om de Heer te vertrouwen

Vandaag zijn we terug geweest bij de dokter in het ziekenhuis om onze beslissing door te geven. We hebben besloten dat Sandy geen chemo zal ondergaan. Op 8 September zal haar bloed weer getest worden.  Het enigste wat ons nog rest is om de Heer te vertrouwen. We waarderen uw gebeld voor de genezing van Sandy. Dank u wel voor uw bemoedigingen en steun.


Daniel den Hoed

Vandaag zijn we bij het Daniel den Hoed ziekenhuis geweest. De arts was aardig en heeft ons rustig uitgelegd wat de keuzes zijn. Ze verwacht niet dat Sandy nog een jaar te leven heeft. Ze kan een chemo-behandeling ondergaan maar dat geeft maar 10% kans op verlenging van het leven maar geen kans op genezing.  Volgende week vrijdag gaan we terug om onze beslissing te bespreken. Blijf voor ons allemaal bidden ook voor onze kinderen en onze kleinkinderen.


Slecht nieuws

Deze week heeft Sandy een controle scan gehad in het ziekenhuis. Hierop is helaas te zien dat de kanker terug is en dat het is uitgezaaid naar haar lever, longen en buikholte. Dit houdt in dat er menselijkerwijs geen genezing meer mogelijk is. Ze krijgt nog wel een doorverwijzing naar de Daniel Den Hoed Kliniek waar er door de oncologen gekeken zal worden of ze nog iets kunnen doen. Op de scan is verder te zien dat haar linker nier onder druk staat, hier zal ook nog verder onderzoek naar gebeuren. Naar de mens gezien kan er niks meer voor haar gedaan worden, maar wij blijven onze ogen gericht houden op God, onze geneesheer en verwachten dat Hij ons in deze moeilijke periode zal dragen. Wij vragen u te bidden voor Sandy & Steve en het gezin, maar ook voor het team hier bij Stichting Hand.


Rug pijn

Op 3 januari deed ik (Sandy) iets wat ik al jaren zo gedaan had, ik stond op de bank om een hangplant water te geven. Maar op de één of andere manier ging dat mis en viel ik van de bank en bezeerde mijn rug. Gelukkig bleek dat mijn rug niet was gebroken, maar ik geef die plant NOOIT meer water! Maar ik heb en had nog steeds veel pijn aan de rug en ik neem pijnstillers daarvoor. De Heer is goed, ik ben nu in staat om zelf weer in en uit bed te komen. Ik dank de Heer voor de zusters die komen helpen, zij zijn echt een zegen! Soms lijkt het of we elkaar niet genoeg waarderen totdat we in een moeilijke periode terecht komen. Mijn gebed is dat we dankbaarder zijn voor onze broers en zussen die ons op alle mogelijke manieren helpen.


CT-Scan december

Geliefde Broeders en Zusters in Christus,

Wij zijn heel erg dankbaar voor een ieder die voor Sandy en mij heeft gebeden de afgelopen vier maanden, waarin we te maken kregen met het probleem van het kankergezwel dat Sandy in haar buik had. Wij zijn in deze periode gedragen door een geweldige gebedsondersteuning die wij van u mochten ontvangen en de GENADE van onze Heer, die ons erg nabij is geweest in deze dagen.

Prijs de Heer dat wij op 31 december het nieuws hebben gehoord dat de CT-scan geen veranderingen liet zien ten opzichte van de vorige scan. De arts heeft ons verteld dat het goed is. Het was fijn om deze bevestiging van onze overtuigingen te ontvangen. We hebben met de arts gesproken over verschillende aspecten van de kanker en hij gaf aan dat als het terug zou komen dat zij Sandy dan niet opnieuw zouden kunnen helpen. Dit deel van de informatie was gebaseerd op de statistieken die hij kende. We vonden dit erg vreemd, maar ons vertrouwen is in de Here Jezus Christus, onze eerste en voornaamste ‘Gezondheidszorger’. Daarom willen wij u vragen met ons mee te blijven bidden. Op deze manier kunnen wij Hem blijven dienen, totdat Hij besluit hierin verandering te brengen.

Sandy heeft op 30 maart a.s. opnieuw een afspraak met de arts.
Moge de Here u allen zegenen en nogmaals bedankt voor uw voorbeden,
Uw dienaren ter wille van Christus,
Steve en Sandy


Long onderzoek

Prijs de Heer dat de uitslag van deze scan goed was! De plekjes op haar longen zijn sinds de CT scan in augustus niet veranderd. Maar omdat er een vergissing is gemaakt, is er geen hele scan gemaakt. Dus moet Sandy op 21 december nogmaals een scan. Op 31 dec. hopen we daar dan de uitslag van te krijgen. We proberen om belangrijke updates op de website van Stichting Hand te plaatsen. Wilt u voor haar blijven bidden.

In Hem verbonden,

Steve


Rustgevende vakantie

Door Zijn striemen is ons genezing! Dit is nog steeds één van de eerste gedachten waar ik ‘s ochtends mee wakker word. Er is zoveel om de Heer voor te danken en als de dagen voorbij gaan, realiseren we ons dat we niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Dank U Heer, voor elke dag die U ons geeft om U te dienen in alles wat we doen. U bent zo goed voor ons allemaal. Zegen de Heer o mijn ziel. Ik wil Uw heilige Naam verhogen.

We hebben drie heerlijke weken gehad in onze caravan in Engeland. Het was een tijd voor mij om te rusten en kracht op te doen. Het verheugt me u te melden dat we verfrist terug gekomen zijn. En, het is me gelukt om iets aan te komen en dat is ook een zegen.

Toen we in Engeland waren hebben we genoten van de vogels die kwamen eten uit het vogelvoederhuisje en van de fazanten die gras en insecten eten. We hebben ook veel konijntjes gezien die eten wat ze te pakken kunnen krijgen. De schoonheid van Gods schepping is echt één van de zegeningen waar we niet genoeg tijd voor nemen om er van te genieten.

We hadden zoveel appels aan onze bomen in Engeland dat het ons vijf dagen gekost heeft om ze te plukken. Elke appel herinnert ons aan de zegen die de Heer ons geeft. Nu kan het hele team genieten van de verfrissende smaak van biologische appels!

Op 24 November moet ik terug naar het ziekenhuis voor een nieuwe CT scan. We moeten dan op 1 December naar het ziekenhuis voor de uitslag ervan. Wilt u bidden dat mijn gezondheid zich zal blijven verbeteren. EN wilt u bidden voor Steve. We zijn naar het oogziekenhuis geweest en de dokters hebben hem verteld dat hij een staar operatie nodig heeft.

Dank u wel voor al uw gebeden, emails, kaarten en cadeaus! U bent een enorme bemoediging voor ons geweest in de afgelopen periode.
Gods zegen toegewenst!

Sandy


Ziekenhuis bezoek

Sandy en ik waren gisteren in het ziekenhuis om de ‘dubbel-J katheter’ te laten verwijderen die geplaatst was om gedurende de operatie de nieren en urinebuis te beschermen. Deze behandeling verliep probleemloos. Nu dit ‘lichaamsvreemde’ hulpmiddel is verwijderd voelt Sandy zich ook enigszins comfortabeler.

We vertrekken later deze week naar Engeland voor een tijdje van rust. Bid alstublieft voor het team gedurende onze afwezigheid


Dankbaar en moe

De afgelopen dagen zijn redelijk ‘normaal’ geweest voor mij. Zondag was ik voor het eerst sinds juni in staat om naar de kerk te gaan. Ik was dankbaar dat ik daar weer kon zijn. Ik moet toegeven dat ik in de middag wel erg moe was. Na de dienst heb ik nog wel gekookt voor oma, Steve en mezelf, maar daarna moest ik gaan rusten. Naast het herstellen van alles wat gebeurd is in de afgelopen maanden moet ik ook helpen met het verzorgen van oma, wanneer er niemand anders beschikbaar is om dat te doen. Dit alles maakt het leven erg interessant, maar men doet één stap tegelijk en Hij geeft de kracht en de wijsheid. Zolang ik onthoud dat ik niet moet proberen te rennen, maar één stap tegelijk doe.

God was en is zo goed voor mij. Ik heb geen pijn en gebruik geen medicatie meer. Binnenkort vertrekken wij voor drie weken naar Engeland. Ik kan daar net zo goed tot rust komen en herstellen als hier. Steve moet er ook echt even uit, gezien hij de meeste taken heeft moeten doen die ik normaal doe. Hiervoor wist hij hoe hij de wasmachine moest repareren; nu heeft hij moeten leren hoe hij de was moet doen.

Ik word dagelijks gewassen door de dames van Careyn Zorggroep (de hulpverleners die oude en gehandicapte mensen helpen) en dat is een vernederende ervaring geweest. Ik word elke dag sterker, maar ik realiseer me dat ik hulp moet accepteren wanneer die me wordt geboden. Ik denk dat ik een ‘Martha’ ben en nu moet leren om een ‘Maria’ te zijn, nu ik meer tijd heb om me op Hem te richten.

Een verzoek om gebed. In de afgelopen maanden ben ik 16 kilo afgevallen. De diëtiste die mij komt bezoeken zegt dat ik ongeveer 3 kilo moet aankomen. Dit lukt heel moeilijk. Het lijkt wel of ik heel de dag eet. Ik moet elke twee uur iets eten omdat ik niet zoveel tegelijk kan eten als in het verleden. Bidt alsjeblieft voor mij, dat ik in staat mag zijn om iets aan te komen voor de diëtiste terugkomt in november.

Voor we naar Engeland gaan moet ik nog één keer naar het ziekenhuis. Op 21 september moet ik terugkomen om het zogenaamde ‘dubbel-Jkatheter’. De arts heeft me vertelt dat dit pijnloos zal gebeuren en ik vertrouw erop dat hij gelijk heeft. In de afgelopen tien weken ben ik vaker in het ziekenhuis geweest dan in de afgelopen 72 jaar. Elke dat probeer ik weer iets meer te doen, maar ik moet voorzichtig zijn.

Bedankt voor jullie gebeden en zorgen. Ik heb twee lange linten opgehangen in onze slaapkamer en heb daar veel van de kaarten die ik gekregen heb aan opgehangen. Ze zijn een constante bemoediging en een Zegen voor mij.

De Heer zegene jullie.

Sandy


Drie weken sinds de operatie

Vandaag, 1 september, is het drie weken sinds de operatie waarbij mijn kankertumor is verwijderd. Om dit antwoord op vele gebeden te vieren zijn Steve en ik naar de tandarts geweest voor onze halfjaarlijkse controle. Wat een feest!!! Gelukkig hadden we allebei geen problemen en kreeg ik zelfs een compliment van de tandarts over het feit dat ik zo goed voor mijn gebit had gezorgd, zelfs toen ik in het ziekenhuis lag. Daarna zijn we nog even naar de supermarkt geweest. Dit alles is mogelijk gemaakt door het antwoord op jullie gebeden. Het is echt een zegening voor ons. Blijf alsjeblieft met ons en voor ons bidden.
Moge de vreugde des Heeren je hart vervullen wetende dat Hij onze redder is! Heb een geweldige dag.

In Hem,
Sandy


Bemoediging

Op dinsdag morgen (25 augustus) zijn Sandy en ik  naar het ziekenhuis geweest, samen met onze dochter Miriam. De nietjes van de wond zijn verwijderd en het was minder pijnlijk als dat ik (Steve) me had voorgesteld.
Daarna hebben we een gesprek gehad met een vrouwelijke arts, die met het team van artsen gesproken heeft. De arts vertelde ons dat het team naar de situatie gekeken heeft. Doordat het gezwel ingekapseld was, zou het niet naar andere delen in het lichaam verspreid kunnen zijn. Sandy heeft een vlekje op haar long en op haar lever, maar op dit moment weten de artsen niet wat deze vlekjes zijn.
Dit was een hele andere uitslag als die we een week eerder hadden gekregen.
De afgelopen week hebben we een enorme onrust in onze harten gevoeld en nu dacht ik: Wat moeten we nog geloven?
Toen we thuis kwamen deelde ik met Sandy en Miriam mijn gevoelens en Miriam stelde voor om het ziekenhuis te bellen. Ze heeft met de arts gepraat over hoe de uitslag zo anders kan zijn en het antwoord luidde dat ze altijd de ergste boodschap geven wanneer het gezwel kwaadaardig is.
Inderdaad was het gezwel kwaadaardig, maar nu verblijden we ons dat het er niet zo uit ziet als  dat we eerst dachten. We weten dat dit het resultaat is van jullie gebeden voor Sandy.
Sandy heeft geen medicijnen voorgeschreven gekregen en mocht naar huis met de boodschap dat ze over drie maanden terug moet komen (24 november) voor een nieuwe CT scan, en een week later (1 december) voor de uitslag. We proberen Sandy te verwennen met goede voeding, zodat ze weer aan kan sterken. Ze doet oefeningen om haar spieren  sterk te maken. Ik heb twee gewichten gemaakt van zakjes met een kilo suikerklontjes erin en daarmee traint ze haar armspieren. Ik mag wel oppassen dat ze mij niet om mijn oren gaat slaan.
We realiseren ons dat we zo gezegend zijn dat jullie allemaal bidden voor Sandy en we willen jullie vragen om dit te blijven doen.
“Door Zijn striemen zijn wij genezen”: Daar willen we aan vasthouden!

Het wordt moeilijk voor ons om iedereen persoonlijk antwoord te geven op e-mails en kaarten en te reageren op de facebook berichten. We worden  zo door alle post  bemoedigd. Heel erg bedankt daarvoor. We willen jullie vragen om op de website te kijken voor informatie over Sandy`s gezondheid, wanneer jullie niet persoonlijk van ons horen.

Jullie liefde en medeleven is een  grote bemoediging voor ons, vooral in deze tijd.
God zegene jullie allen,
Sandy en Steve.


Zondag morgen

Geliefde broeders en zusters in Christus,
Groeten van Sandy vanuit huis in Strijen!! Het is zondagmorgen, Steve is naar de dienst in de Vaste Burcht en ik heb besloten om wat tijd te nemen om jullie te schrijven hoe het met me gaat. Ik ben donderdagmiddag thuisgekomen. Ik moet toegeven dat ik met een beetje ‘angst’ in onze camper stapte voor de rit naar huis; maar Steve reed voorzichtig en ik voelde geen pijn, waarvoor ik de Heer dank. Na ongeveer een uur in de eetkamer te hebben gezeten, waar ik onze teamleden kon zien, zei ik tegen Steve dat ik naar boven wilde gaan. Naar onze eigen kamer. Opnieuw kwam er een beetje ‘angst’ in me op toen ik de trap naderde. Voor de operatie kon ik ze nauwelijks op komen, maar nu was ik, dankzij de Heer, in staat om zonder problemen naar boven te lopen. Eenmaal in onze kamer aangekomen vertelde ik Steve dat ik me 10.000% procent beter voelde dan voor de operatie

Ik ben weer in staat om te eten, wat erg fijn is aangezien ik de laatste tijd 30 pond was afgevallen. En het eten smaakt me goed. We hebben een geweldige God, die goede dingen voor ons geschapen heeft om van te genieten! Elke dag voel ik me sterker en ik heb zelfs alweer een paar keer de afwas kunnen doen. Ik realiseer me dat ik momenteel veel rust nodig heb en met hulp van de Heer doe ik mijn best om een ‘Maria’ te zijn in plaats van een ‘Martha’. Maar dat is niet gemakkelijk.

De kaarten, mailtjes, berichten op onze website en reacties op Facebook (op het account van Steve, want ik heb er zelf geen een), telefoontjes en bloemen zijn een echte bemoediging voor me geweest. Ik ben de Heer zo dankbaar voor ieder persoon die voor mij en mijn familie bid in deze ‘bijzondere periode’ in ons leven. Omdat ik nooit ziek geweest ben in mijn leven was het een enorme schok voor Steve en mijzelf toen de dokter ons maandagavond vertelde dat ik kanker heb, en een zeldzame variant van deze ziekte waar geen behandeling voor is. Hij vroeg ons of wij nog vragen hadden, maar wij waren zo ‘in shock’ dat we niet wisten wat we moesten vragen.

Sinds ik weer thuis ben zijn deze verzen mij erg dierbaar geworden: Spreuken 9: 10-11: “De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u toegevoegd” (NBG’51). Ik heb, net als jij, geen idee hoe lang de Heer ons de tijd geeft hier op aarde. Maar ik weet wel dat ik hier zal zijn zolang het Zijn perfecte wil is.

Op dinsdagmorgen (25 augustus) ga ik terug naar het ziekenhuis om de vele hechtingen (nietjes) te laten verwijderen. Momenteel voel ik me een beetje een papieren pop die weer met nietjes in elkaar is gezet. We zullen dan ook de uitslag van de CT scan van maandag (in vergelijking met die van zes weken geleden) horen. Onze oudste dochter, Miriam, die verpleegster is, zal met ons meegaan naar het ziekenhuis om ons te helpen bij het stellen van de juiste vragen. Blijf alsjeblieft met mij en mijn familie bidden voor mijn genezing; Hij is bij machte om dit te doen!!!

Ik zie er naar uit om van je te horen. Ik kan niet beloven dat je een antwoord krijgt, maar het is zo bemoedigend voor mij om te weten dat je er bent!!!

In Zijn liefde verbonden,
Sandy


Eten en bewegen gaat veel beter

Beste broeders en zusters in de Heer,

Sandy is nu ongeveer 48 uur thuis, sinds dat we het vorige bericht schreven. Ze voelt zich best wel goed vergeleken met anderhalve week geleden. Ze kan eten en kan zich vrij bewegen. We houden onze ogen op Jezus gericht en, over het algemeen, kunnen we functioneren in rust en vertrouwen. HIJ is de enige die ons de mogelijkheden geeft en de weg vooruit toont. Als we bidden, soms in tranen, soms met vreugde, maar altijd in de zekerheide dat HIJ alles weet van onze situatie. We zouden graag door gaan met samen functioneren zoals we de dat de laatste 50+ jaren hebben gedaan. Ik zou echt niet weten wat ik zou doen zonder mijn planningsafdeling, maar zelfs als dat zo ver zou komen weet ik dat HIJ zal leiden en de weg zal wijzen. Het Engelse spreekwoord (vertaald) “Zolang er leven is, is er hoop” komt in mijn gedachten. Jezus is altijd ons leven geweest en zal dat ook blijven als wij er niet meer zijn.

Uw gebeden voor ons, om aan te kunnen wat er ook maar op ons pad komt als kinderen van onze Hemelse Vader, worden door ons erg gewaardeerd.

In Hem,

Steve en Sandy

P.S. Vaak staat de deur altijd open bij Stichting Hand. Gezien de situatie vragen we u toch eerst contact met Steve te zoeken als u van plan zou zijn Sandy te bezoeken. Er zullen zelfs tijden zijn waarop dit helemaal niet mogelijk is.


Moeilijk nieuws

Beste broeders en zusters in de Heer,

We hebben gisteren erg moeilijk nieuws gehoord. De tumor bij Sandy was niet goedaardig. Het is ook al uitgezaaid naar haar lever en een long. Vanochtend wordt een nieuwe scan gedaan om te bepalen of het nog slechter is dan we al weten (mijn woorden) en vanmiddag zal ik haar mee naar huis brengen. Haar medisch dossier wordt dan naar de het academisch ziekenhuis in Rotterdam gestuurd. Wat de dokters nu zeggen is dat ze niet veel meer voor haar kunnen doen, want als ze met een van de therapieën beginnen zal dat ook haar organen zo aantasten dat ze nog sneller bij Jezus zal zijn.

Na deze mededeling hebben we elkaar stevig vast gehouden, gehuild en gebeden. Ik wilde haar niet verlaten, maar wist dat ik rust nodig had en dat was niet mogelijk in het ziekenhuis. Thuis gekomen heb ik een beetje opgeruimd en alles aan de voeten van Jezus gelegd. Gezien de situatie heb ik toch goed geslapen. Uw gebeden voor ons die ons helpen om wat er maar komen gaat aan te kunnen als kinderen van onze Hemelse Vader, zijn erg gewaardeerd,

In Hem,

Steve en Sandy

P.S. Vaak staat de deur altijd open bij Stichting Hand. Gezien de situatie vragen we u toch eerst contact met Steve te zoeken als u van plan zou zijn Sandy te bezoeken. Er zullen zelfs tijden zijn waarop dit helemaal niet mogelijk is.


Gebed voor Sandy

Sandy heeft een gezwel naast haar maag, dat is ongeveer twee maanden geleden ontdekt. Vorige week donderdag  gingen Sandy en ik naar het ziekenhuis voor een afspraak. Het veranderde in  een hele dag. Dit is omdat de druk binnen haar is toegenomen en we waren/zijn daar niet blij mee. We waren klaar met de eerste afspraak en vervolgens gingen we naar de chirurgische afdeling. De behandelend arts van Sandy was er niet. De andere arts die dienst had was enorm druk. De dame bij de receptie belde naar onze arts en deze zei stuur haar maar naar het spoedeisende hulp voor een bloed onderzoek. Dit is gebeurt en toen is besloten  dat de operatie vervroegd moest worden naar dinsdag 11 Augustus.

We waren die dat om 9 uur in het ziekenhuis en gingen rond 17:00 pas naar huis. Het was een zeer lange dag, maar we zijn blij dat ze luisterden.
Sandy is geopereerd en het gezwel  is verwijderd. Dit was zware operatie en niet een kleine kijk operatie. Ze heeft nu veel  pijn medicatie zodat de genezing sneller gaat, ze heeft hier dmv een knop zelf controle over. Ik ben woensdag middag bij haar geweest  en ze leek het goed te doen. Het gezwel is naar het lab gegaan om te zien of het goedaardig of kwaadaardig is. We horen hier maandag of dinsdag meer van. Het resultaat hiervan zal bepalend zijn wanneer Sandy naar huis kan gaan.
Donderdag is een moeilijke dag geweest voor Sandy. Ze heeft ’s nachts veel pijn gehad en ‘s morgens moest ze 3 keer overgeven en had ze nog steeds veel pijn. Het eten lijkt op dit moment nog niet goed te gaan, zelfs een beschuitje is teveel. Maar God zal ook hierin Zijn weg gaan met haar.
Het is een tijd van stress. Ik ben blij dat we het aan de Heer hebben kunnen geven en dat Hij ons rust geeft! Bid voor ons beide, dat Sandy snel mag genezen en het een goedaardig gezwel blijkt te zijn en bid voor mij Steve omdat ik gordelroos heb op mijn hoofd.


12 thoughts on “Nieuws over Sandy

 1. Cheryl Peters (Cornelder) Buxamusa

  Dear Steve and family,
  I only found out today about Sandy. I am sad for you all…but happy for her. Please know that our thoughts and prayers are with you. Should we ever return to the Netherlands, we will for sure visit you and do what we can to help your ministry. Hang in there!
  Yours in Christ,
  Cheryl

  30 October 2017 at 20:31
 2. Lieve zusters en broeders van Stichting Hand,

  Via deze website vernam ik dat Sandy Simmons op 13 juli j.l. overleden is. Vorig jaar mochten wij haar nog ontmoeten toen ons zendingsechtpaar (en onze kinderen) de familie Gaïtou 3 maanden bij jullie in Strijen konden wonen. In de ontmoetingen die ik de afgelopen jaren een aantal malen met haar gehad heb heeft zij op mij heel veel indruk gemaakt, met name door haar sterke geloof in de goedheid van onze Heer en God. Het was altijd weer goed om even met haar te kunnen praten. Het is goed om te weten dat zij nu zonder pijn bij haar Heer en Heiland is.
  Lieve zusters en broeders en in het bijzonder Steve, mede namens de Stichting Nigerzending wens ik jullie heel veel sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe in het verdere verwerken van dit grote verlies. In onze gebeden zullen we Sandy en jullie gedenken.
  Piet Baas, Stichting Nigerzending

  2 August 2017 at 17:39

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.