Zending dienen wereldwijd

50 jaar zegen!

celebrating50_9518_600x500Op 17 september jl. hebben we ons 50-jarig bestaan mogen vieren.

We hebben dit met een Open Dag op informele wijze gevierd in onze garage en buiten. We zijn dankbaar als we beseffen dat we al 50 jaar de technische gaven die Hij ons gegeven heeft mogen inzetten ten dienste van Zijn Koninkrijk. Iets wat zonder Gods leiding en ondersteuning nooit had gekund.

We mochten velen van u zien op deze dag en dat hebben we zeer gewaardeerd. Het is fijn om te zien dat er zoveel belangstelling is voor het werk van Stichting Hand. Er was in de diverse afdelingen van alles te zien en er draaide een video presentatie. Ook voor de inwendige mens werd voortreffelijk gezorgd. Al met al een geslaagde dag! We willen een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze dag, op wat voor manier ook, bedanken. Het was geweldig! Ook willen we iedereen die ons gefeliciteerd heeft door middel van kaarten, bloemen, e-mails en giften heel hartelijk danken. Zonder al uw steun is dit werk niet mogelijk. Gods zegen toegewenst!

 

Het Stichting Hand Team