Zending dienen wereldwijd

Gebedspunten & Nieuws

gebed500x500

19 juli 2017

Op donderdag kunt u de dankdienst voor Sandy live beluisteren met deze link

15 juli 2017:

Sandy, is na een lang ziekbed op donderdag avond 13 juli overleden. We zijn dankbaar voor haar leven en haar inzet voor Gods koninkrijk en getroost door de wetenschap dat ze nu geen pijn meer heeft.

Informatie Dankdienst

12 juli 2017:

Het is een spannende tijd voor Randy en mij (Steve) op dit moment. Sandy heeft veel van mijn tijd nodig omdat haar lichaam zwakker wordt. Als je niet meer kunt eten, dan honger je langzaam uit. Het betekent dat Randy of ik er altijd moeten zijn om te zorgen voor twee dierbare dames (Sandy en Oma). Mensen om mij heen zijn verbaasd dat Sandy nog leeft. Ik vertel hen dan dat komt door de geweldige liefde die wij voor elkaar hebben na 52+ jaren huwelijk.

We werken nog steeds aan de rechtszaak tussen Stichting Hand en het belastingkantoor, over onze belasting status. De rechter heeft de waarde gezien van het werk wat we doen en heeft erkend dat het een essentieel onderdeel is van de zendingsorganisaties die wij dienen. Jammer genoeg is het belastingkantoor het niet eens met de rechter en hebben zij beroep aangetekend. Wilt u blijven bidden als we de nodige papieren voorbereiden voor de volgende stap.

Doug werkt nog steeds hier. De overheid van het land waar hij naar toe wil is niet zo snel met alle papieren in orde maken. We zijn dankbaar voor hem en zijn familie en voor het werk wat hij doet in de garage.

Het computer werk waar Paul mee bezig is blijft groeien. We zijn blij dat we andere zendingsorganisaties op deze manier kunnen dienen. Paul heeft het ook erg druk met de gesprekken met onze fiscalist over de belasting situatie.

Ruth heeft het erg druk omdat ze ook Sandy’s taken erbij heeft gekregen. We zijn dankbaar voor haar werk en voor de vriezer met gedoneerd voedsel waar we dagelijks van uit kunnen delen.

8 maart 2017:

Paul, Magré en ik (Steve) zijn op 7 maart naar Den Haag geweest naar de zitting tussen de ANBI belasting en Stichting Hand. Magré is onze fiscalist. We waren er vroeg omdat we geen files hadden. Paul en ik dronken een kop koffie en Magré arriveerde toen ook. We hadden de kamer gevonden waar het zou plaatsvinden en zijn daar uiteindelijk heen gegaan, alwaar we op de gang moesten wachten en plaats konden nemen. In de kamer waren vier bureaus met 1 dame en twee heren, dit waren de rechters en er was een scriba. Het belastingkantoor presenteerde hun zaak en Magré de onze. De oudste van de rechters begon wat vragen te stellen en zowel de mensen van het belastingkantoor als wij konden die beantwoorden.Op zeker moment vroeg de ene aan de andere rechter: ‘Waarom moeten we deze zaken alleen op geld beoordelen.’

We hebben de rechtbank verlaten met het gevoel dat de rechters tenminste naar ons geluisterd hebben. Ik persoonlijk heb het al in de handen van de Heer gelegd en gezegd: ‘Heer, alles wat we willen is U verheerlijken. Wilt U alles uitwerken zodat we dat mogen doen. Ik leg het in Uw handen.’
Over zes weken zullen we de beslissing van de rechtbank krijgen.
Wilt u in die tussentijd blijven bidden en Hem gedurig zoeken, dat Zijn wil zal geschieden.

 

28 februari 2017:

Zoals u weet zijn we al een poos bezig met onze ANBI status. Inmiddels is bekend dat op 7 maart a.s. de rechtzaak tussen het ANBI belastingkantoor en Stichting Hand zal dienen. Wilt u voor een positieve uitslag bidden en voor Steve en Paul als zij naar de rechtbank gaan? Bovenal dat de wil van onze Heer zal geschieden.

Sandy zal op 17 maart terug gaan naar de dokter in de Daniël den Hoedt kliniek omdat zij het idee heeft dat de tumor groeit. Zij wil de arts vragen om een CT-scan. Wilt u voor hen bidden als zij deze dag naar dezelfde dokter gaan die gezegd heeft dat zij niets meer voor Sandy kan doen. Bid dat de Heer haar een vriendelijke houding zal geven naar Sandy toe.

Wij zijn dankbaar dat de jaarlijkse ICCM conferentie weer goed verlopen is en dat de deelnemers gezegend en bemoedigd weer naar huis konden gaan. Wilt u voor deze broeders en zusters bidden dat zij in hun situatie waar zij dienen de opgedane kennis mogen gebruiken tot eer van de Heer.

====

We hebben gisteren (30 januari) gehoord dat de datum voor de rechtszaak tussen het ANBI belastingkantoor en Stichting Hand gepland staat voor 7 maart. We willen u vragen om te bidden voor een positieve uitspraak voor Stichting Hand.

Wilt u voor ons bidden als we werken aan allerlei laatste projecten voor de komende ICCM Europe conferentie. (zie www.ICCM.Europe.org. Tot nu toe hebben zich 76 personen aangemeld van over heel Europa en zelfs van de Verenigde Staten en Costa Rica.

Wilt u blijven bidden voor de teamleden die kampen met ziekte, Elly. Cor en Sandy.

 

Zomer 2016

Nu de zomervakantie voorbij is zijn de meesten van het team terug van hun vakantie. We
hebben een paar extreem drukke weken gehad in deze periode, omdat we half juli te horen
kregen dat de schuur, die we gebruikten voor opslag, ivm verkoop leeg moest. Veel spullen
zijn naar Roemenië en Burkina Faso gegaan, maar sommige dingen hebben we moeten
wegdoen bij gebrek aan opslagruimte. Wilt u bidden voor een nieuwe opslagruimte voor de
goederen die aan ons gegeven worden. Zonder opslag moeten we materiaal weigeren dat
anders naar zendingsorganisaties wereldwijd zouden gaan.

Na een routine scan heeft Sandy op 27 juli te horen gekregen dat de kanker terug is en dat zij
nog 6 maanden tot een jaar te leven heeft. Wilt u voor haar genezing bidden!

Cor is een medewerker in de computerafdeling en een goede vriend. Hij heeft de diagnose
non-Hodgekin gekregen en heeft nu chemotherapie. Wilt u voor hem en zijn vrouw bidden.

Arjan, die al vele jaren helpt bij ons, heeft een rugoperatie gehad en is nu herstellende. Wilt u
bidden voor een volledig herstel.

Bid voor Oma (Evelyn). Recent hebben we een hulpmotor voor de rolstoel gekocht, zodat als
er iemand met haar gaar rijden, het makkelijker is om te duwen.

Bid voor de belastingdienst, we hebben nog steeds vragen waar zij geen antwoord op hebben
omdat we niet in één van hun hokjes passen. We zijn dienaren van de levende God en daarom
dienen wij!

Bid voor tenminste twee extra monteurs die kunnen helpen om de leenauto’s te onderhouden.

We kijken uit naar de Open Dag op 17 September, waarvoor nog het nodige moet gebeuren.
We zien er naar uit u hier in Strijen te ontmoeten!.

Voorjaar 2016:

Prijs de Heer voor de goede berichten die Sandy heeft gekregen in het ziekenhuis. Zij krijgt een CT scan in juli of augustus.

Wij zijn de Heer dankbaar dat de eerste staar operatie van Steve goed gegaan is. Eind mei zal Steve zijn tweede staar operatie ondergaan. Wilt u hier a.u.b. voor bidden.

De gezondheid van Oma is stabiel. Wilt u ook a.u.b. ook voor haar blijven bidden.

We hebben dringend een monteur nodig in de garage. Er was een broeder die een dag in de week kwam en dat was geweldig, maar hij heeft een baan gevonden. We zouden een monteur kunnen gebruiken voor vijf dagen in de week, maar daar is echt een wonder voor nodig!

Het zou geweldig zijn om een extra zuster te hebben om te helpen met het sorteren van de kleding en in diverse andere projecten die nodig zijn.

Wilt u a.u.b. bidden voor het team als we de voorbereidingen aan het treffen zijn voor het 50 jarig bestaan van Stichting Hand, wat we willen vieren op 17 September met een open dag. Meer informatie is te vinden op deze website.

Update over Oma:

Oma is 99 jaar geworden! Dank u wel voor alle kaarten, emails, telefoontjes en visite. Ze had een grote glimlach op haar gezicht toen het team dat er die dag was, Happy Birthday voor haar zong. De volgende dag was ze wel erg moe, maar dat zouden wij waarschijnlijk ook zijn op die leeftijd. Wilt u voor haar blijven bidden en ook voor diegenen die haar verzorgen.

December 2015:

We prijzen de Heer voor zijn trouw in 2015 en we kijken vooruit naar 2016, biddend dat we door mogen gaan om hen te dienen die Gods word verspreiden over de hele wereld.

Wilt u a.u.b. blijven bidden voor een goede uitkomst van onze ANBI situatie. We zijn dankbaar voor iedereen die de mogelijkheid heeft gehad om door te gaan met geven ook in 2015.

Dank de Heer dat Wilma’s arm beter aan het worden is en dat ze nu weer drie dagen per week twee uur lang kan helpen. Wilt u blijven bidden voor complete genezing.

Bid voor Sandy als ze op 21 december opnieuw naar het ziekenhuis moet voor nog een scan en dan op 31 december de uitkomst zal hore. Hier is een pagina met meer informatie.

Bid a.u.b. voor Sandy, Randy en Steve die 24/7 voor Oma (Evelyn) zorgen. Oma zal op 27 januari 2016, 99 jaar oud worden en we weten dat ze het geweldig vindt om van u te horen.

We danken de Heer voor de veiligheid die hij ons in de garage gegeven heeft en voor al de zendelingen die met de auto’s gereden hebben in 2015. Wat een zegen is het om zo te mogen dienen. Wilt u a.u.b. blijven bidden voor nog een full-time automonteur (die wettelijk gezien een Europees Staatsburger moet zijn)

Augustus 2015:

De operatie van Sandy is inmiddels geweest en alles is goed gegaan. Op onze engelstalige website staat veel meer informatie.

Juli 2015:

Op dinsdag 14 juli heeft Sandy een CT scan ondergaan. Een paar dagen later zijn we naar het ziekenhuis gegaan om de uitslag van de CT scan te horen. Sandy heeft een gezwel in haar buik, ongeveer zo groot als een meloen. De artsen weten op dit moment niet wat ze ermee aan moeten. Sandy heeft de komende maand zes verschillende afspraken voor onderzoeken. Bid met ons mee als we door deze moeilijke periode gaan.

Zoals de meeste van jullie al weten heeft Wilma meer en meer problemen met haar arm. Zij heeft ook verschillende geplande ziekenhuisbezoeken. Bid ook voor haar. Hoogstwaarschijnlijk zal ze niet kunnen helpen bij de Stichting, maar rusten zodat haar arm kan genezen.

Zomer 2015:

We waarderen het enorm u ons met gebed ondersteund. Wilt u a.u.b. bidden voor:

  • Wijsheid om te weten hoe we met alle vragen rond de Stichting Hand ANBI situatie moeten omgaan.
  • Kracht om al het werk te kunnen doen nu een aantal mensen op vakantie zijn.
  • Sandy, Randy en Steve die 24 uur per voor Oma (Evelyn) zorgen.
  • Wijsheid om te weten welk werk we aan kunnen nemen en wat niet.

 

 

 

Gebedspunten eind 2014:

  • Aan het einde van alweer een jaar realiseren we ons dat er veel is om dankbaar voor te zijn. Het belangrijkste van alles is dat we dankbaar zijn dat de Heer ons Zijn Zoon Jezus Christus geschonken heeft.
  • Wilt u aub bidden voor oma. Haar leven is erg veranderd sinds de operatie aan haar arm. Zij hoopt op DV 27 januari haar 98ste verjaardag te vieren. Wilt u ook bidden voor Sandy, Steve en Randy, die zoveel van de zorg om oma dragen.
  • Dankbaarheid is er voor elk teamlid die zijn tijd en talenten doneert om de Heer te dienen, zodat velen de Christelijke boodschap zullen horen; “want een Kind is ons geboren, genaamd Jezus. “
  • Wilt u a.u.b. bidden voor het team dat de ICCM conferentie aan het voorbereiden is.We hebben een geweldige hoofdspreker, Pete Holzmann, bereid gevonden om te komen en te delen uit zijn rijke ervaring met zending en techniek. Voor meer informatie kunt u kijken op www.iccm-europe.org